Ambalažni otpad

 

Raspored za 2017

Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjeren prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način