Ambalažni otpad

 

Raspored za 2021

Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjeren prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

Obavijest o promjenama u načinu sakupljanja ambalaže za vrijeme trajanja krize uzrokovane koronavirusom