CHIKARA 25 WG
hero


CHIKARA 25 WGKontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih

uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradima starijima od četiri godine,

nasadima maslina i agruma, nepoljoprivrednim površinama (pruge,

nasipi, industrijske površine),rasadnicima šumskog i

ukrasnog bilja.Djelatna tvar: flazasulfuron 250 g/kg


Formulacija sredstva:

močive samodispergirajuće granule (WG)


Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/235


Vlasnik registracije:

ISK Biosciences Europe N.V., Belgija


Pakiranje: 50 g, 200 g


CHIKARA 25 WG je dio Belchimovog programa zaštite


 inepro-logo

 

PRIMJENA, DOZA I NAČIN DJELOVANJA


VINOVA LOZA, AGRUMI, MASLINA
- Koristi se u nasadima viših uzgojnih oblika starijim
  od četiri godine u količini od 60-200 g/ha tretirane
  površine. Visina doze utječe više na dužinu nego na
  spektar djelovanja.
- Za vrijeme prskanja korovi mogu imati najviše 10 cm
  visine.
- CHIKARA 25 WG odlično se kombinira sa sredstvima
  na osnovi aktivne tvari glifosat i to u dozi od 4-6 l/ha
  sredstva na osnovi 360 g/l glifosata.
- Zbog odličnog i dugog djelovanja preko tla CHIKARA
  25 WG može se koristiti i u vrijeme kada korovi još nisu
  iznikli (npr. kasno u jesen i rano u proljeće). Tada nije
  opravdano u kombinaciji koristiti i glifosat budući on
  djeluje samo preko lista.
- Sa herbicidom CHIKARA 25 WG (+glifosat) u velikim
  djelom slučajeva sa jednim prskanjem može se rješiti
  problem korova u nasadima. Ako ima potrebe za
  korekcijama u kasno ljeto ili u jesen za korekciju može
  se koristiti preparat na osnovi glifosata.
- CHIKARA 25 WG ima iznimno dugo djelovanje preko
  tla, pa stoga višegodišnja uporaba herbicida CHIKARA
  25 WG prema predloženom programu iz godine u
  godinu smanjuje zakorovljenost nasada, a i doza
  samog herbicida može se smanjivati.

NAPOMENA: u nasadima se herbicidom tretira
uglavnom u trake (otprilike trećina površine). Stoga je za
tretman površine od 1 ha potrebna jedna trećina doze
te se tako u praksi najviše preporuča 30 - 60 g preparata
CHIKARA 25 WG u kombinaciji sa 1,5-2 l/ha preparata na
bazi glifosata.

ŽELJEZNIČKE PRUGE, JAVNE POVRŠINE
(INDUSTRIJSKE POVRŠINE, GRAĐEVINSKE
POVRŠINE, OSTACI GRAĐEVINA IZ POVIJESTI,
GROBLJA, TRGOVI, TRAKE UZ CESTU, GRADSKE
POVRŠINE)
- U količini do 200 g/ha (20 g na 1000 m2) uz utrošak
  200-400 l vode/ha, tretirajući od ožujka do travnja
  kada su korovi u fazi ponika.
- Za proširenje spektra suzbijanja koristiti u
  kombinaciji s 5-7 l/ha sredstva na osnovi 360 g/l
  aktivne tvari glifosat.

PREDNOSTI
- CHIKARA 25 WG sadrži flazasulfuron koji ima
  > najduže djelovanje na korove u nasadima
  > najširi spektar djelovanja u grupi rezidualnih
     (zemljišnih) herbicida
- Sinergija sa glifosatom
- Jednostavna upotreba

Povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine
-  Bezopasan za pčele
-  Izvan skupine otrova
-  Povoljan u integriranoj proizvodnji bilja

KARENCA: 63 dana za vinovu lozu, 30 dana za
maslinu i agrume


CHIKARA 25 WG
Temeljito. Dugotrajno. Učinkovito.