DIFURE PRO*


DIFURE PRO*


Kombinirani kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje
biljnih bolesti u šećernoj repi.Djelatna tvar:  difenokonazol 150 g/L; propikonazol 150 g/L


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: u postupku registracije


Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.


Pakiranje: 1L 

 

PRIMJENA I DOZA


DIFURE PRO štiti šećernu repu od 4 glavne bolesti:

 

 
Doza: 0,3-0,5 l/ha 

Prskanje kada se pojave prvi simptomi. 

Broj prskanja: najviše 2 prskanja u sezoni. 

 

PREDNOSTI
Problematika bolesti u šećernoj repi zaoštrava se pogotovo zbog sve većih problema vezanih na smanjenu
učinkovitost preparata na osnovi strobilurina. Zbog toga su sve više opet značajni i uspješni u zaštiti šećerne repe od
bolesti preparati na osnovi triazola.DIFURE PRO je kombinacija dviju triazola koji nude kurativno djelovanje (suzbijanje bolesti i nakon pojave prvih
simptoma) na bolesti u šećernoj repi, a i vrlo dobro preventivno djelovanje.