FLUXYR 200 EC


FLUXYR 200 EC


Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih
i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama,
kukuruzu za silažu i na travnjacimaDjelatna tvar: fluroksipir 200 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/11-01/113


Vlasnik registracije:  Agrichem B.V.


Pakiranje: 250 ml, 1 L


 

PRIMJENA I DOZA 

OZIMA PŠENICA I JEČAM
- do 1l/ha od stadija 2 lista do otvaranja rukavca
  zastavice (BBCH 12-47).
- u ozimom ječmu i pšenici cjeloviti spektar širokolisnih
  korova se suzbija sa:
- 0,4-0,6 l/ha FLUXYR 200 EC + 15-20 g/ha TRIMURA-a
  75 WG (Veća doza FLUXYRA samo u slučaju većeg
  uzrasta broćike (Gallium aparine)
- Maksimalna količina u ječmu je 15 g/ha TRIMUR-a 75 WG


JARA PŠENICA I JEČAM
- do 0,75 l/ha od stadija 2 lista do izduživanja rukavca
  zastavice (BBCH 12-41)


OZIMI ZOB, RAŽ, TVRDA PŠENICA I PŠENORAŽ
- do 1 l/ha od stadija 2 lista do vidljivog drugog
  koljenca (BBCH 12-32)


JARA ZOB
- do 0,75 l/ha od stadija 2 lista do vidljivog drugog
  koljenca (BBCH 12-32)


KUKURUZ
- do 1 l/ha od stadija razvoja 3 lista do 6 lista
  (BBCH 13-16).
- u kukuruzu FLUXYR se dobro kombinira i sa
  MOTIVELLOM/SAMSONOM i sa TEMSOM:
- 0,4-0,6 l MOTIVELL/SAMSON EXTRA + 0,6-0,8 l TEMSA
  + 0,4-0,6 l FLUXYR na ha*
* Veće doze kada su korovi veći i/ili je zastupljenost
ključnih korova (npr. divlji sirak, ambrozija, slak)
prevladavajuća

PREDNOSTI


- Odlična selektivnost u prskanim kulturama pa se
  može koristiti kasnije kao većina drugih herbicida
- Ima vrlo interesantan spektar djelovanja uključujući
  i vrlo dobro djelovanje na neke opasne korove
  (npr. bročika, slak, osjak, kiselice…): Adonis aestivalis,
  Artemisia vulgaris, Brassica spp., Capsella bursa-pastoris,
  Cardonime pratensis, Centaurea cyanus, Chenopodium
  album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Eguisetum
  arvense, Erigeron canadensis, Fumaria officinalis, Galium
  aprine, Galeopsis ladanum, Galinsoga parviflora, Lathyrus
  partensis, Lamium ssp., Lepidium drabe, Matricaria spp.
  Melilotus officinalis, Myosotis arvensis, Papaver rhoeras,
  Polygonum aviculare, Plantago media, Ranunculus acer,
  Ranunculus arvensis, Raphanus raphanistrum, Rumex
  crispis, Rumex obtusifolius, Rubus spp. Senecio vulgaris,
  Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus asper, Sonchus
  oberaceus, Stellaria media,Thlaspi arvense, Urtica urens,
  Veronica spp, Vicia spp., Xantium spinosum.
- Odličan je partner drugim herbicidima u žitaricama i
  kukruzu za suzbijanje širokolisnih korova te kada se
  kasni sa prskanjem.


ODLIČNO RJEŠENJE ZA KOROVE U TRAVNJACIMA

 

U uspostavljenim travnjacima do 2 l/ha uz utrošak
vode od 200-400 l/ha. Primjenjuje se kada trave imaju
barem 3 potpuno razvijena lista, u proljeće ili na jesen.
Optimalna učinkovitost na kovrčavu kiselicu (Rumex
crispus) i tupolisnu kiselicu (Rumex obtusifolius) postiže se
u proljeće, kada se nalaze u stadiju rozete te su visine
15-20 cm. Ako se sredstvo primjenjuje na korove u
kasnijim stadijima razvoja, postoji mogućnost da će
slijedeće sezone biti potrebno ponoviti primjenu.
Nakon košnje travnjaka potrebno je pričekati 2 do 3
tjedna prije primjene sredstva, kako bi se omogućio
ponovni porast. U novozasijanim travnjacima sredstvo
se primjenjuje ukoličini 0,75 l/ha uz utrošak vode od
200-400 l/ha.