KUSABI


KUSABI


Fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice na vinovoj lozi.Djelatna tvar:  piriofenon 300 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/15-01/507


Vlasnik registracije: ISK Bioscience Europe N.V.


100ml, 1LKUSABI je dio Belchimovih programa zaštite:


 

 

PRIMJENA I DOZA:


Registrirana doza je do 0,3 l/ha, dok prema fazama
razvojamo reporučamo slijedeće doze:
-  0,2 L/ha do početka cvatnje (do BBCH 59)
-  0,25-0,3 L/ha u vrijeme cvatnje (BBCH 60 do 70)
-  0,3 L/ha poslije cvatnje do početka dozrijevanja
   grozda (BBCH 71 do 81).


PREPORUKE:


•  Kusabi zbog učinka isparavanja pokazuje odlične
   rezultate i u fazi zatvaranja grozda.
•  Uz svako prskanje protiv pepelnice sa specifičnim
   fungicidom za pepelnicu preporuča se dodati 2 kg
   sumpora.
•  Kusabi je moguće upotrijebiti najviše 2 puta u
   vegetacijskoj sezoni.
 Zbog specifičnih svojstava fungicida Kusabi
 (kurativnost i učinak isparavanja) preporuka je upotreba
 u ranijim fazama te raspoloživ broj prskanja iskoristiti
 do kraja cvatnje. Time se olakšava zaštita od pepelnice
 u kasnijem dijelu sezone. Upotreba nakon cvatnje,
 pored zaštite od pepelnice, bitno utječe na smanjenje
 zaraza sivom pljesni (tada su odlični partneri i preparati
 koji sadrže folpet).

NAČIN DJELOVANJA


Potpuna zaštita protiv pepelnice vinove loze
Japanska inovativna tehnologija
• Učinak isparavanja
• Translaminarno djelovanje
• Iznimno preventivno djelovanje na pepelnicu
• Kurativno djelovanje na pepelnicu
• U pokusima u Europi KUSABI je uvijek među
najboljim preparatima – vrlo pouzdan i učinkovit
• Učinkovito djelovanje na sivu plijesan


KURATIVNO DJELOVANJE (slika 1)
Pepelnica vinove loze ima dug inkubacijski period
kada zaraza već postoji, a simptomi nisu vidljivi.
Sljedom toga, vrlo je bitno, da se program prskanja
protiv pepelnice započinje kada još nema simptoma,
a i tada je vrlo dobro da preparat posjeduje određenu
kurativnost.


UČINAK ISPARAVANJA (slika 2)
Učinak isparavanja omogućuje dobru zaštitu i u
situacijama kada aplikacija nije idealno provedena.