LENTAGRAN WP 45
 

LENTAGRAN 45 WP


Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih
širokolisnih korova u brokuli, kelju, kelju pupcaru,
kupusu, cvjetaci, lucerni, crvenoj djetelini, češnjaku,
luku, luku kozjaku, poriluku, grašku, slanutku, grahu,
leći, artičoki, šparogama, kukuruzu šecercu, duhanu i
začinskom bilju.


Djelatna tvar: piridat 450 g/kg


Formulacija sredstva: močivo prašivo (WP)


Registracijski broj: UP/I-320-20/12-01/102


Vlasnik registracije: Belchim Crop Protection N.V./S.A.


Pakiranje: 1kg


 

 

PREDNOSTI


LENTAGRAN 45 WP je preparat za profesionalne
proizvođače u velikom broju kultura u kojima nema
širokog izbora rješenja. LENTAGRAN 45 WP se vrlo dobro
uklapa u programe zaštite protiv korova sa brojnim
drugim herbicidima i kao takav je stalno prisutni član
u povrtlarskim kulturama, lucerni i nekim drugim
kulturama diljem zapadne Europe. Kada se LENTAGRAN
45 WP koristi u programima sa drugim herbicidima
vrijeme uporabe i doze mogu biti specifične (niže),
zavisno od kulture i partnera u programima zaštite.
Zbog toga proizvođači mogu kontaktirati strucnu
službu Belchima ili upučene savjetodavce na terenu za
detajlnije sastavljanje programa zaštite koji garantira
ucinkovitost, selektivnost i ekonomicnost.

PRIMJENA I DOZA

Generalna preporuka za sve registrirane
kulture osim za duhan: nakon nicanja/presađivanja
u največoj kolicini do 2 kg/ha. Preporuka je
tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima
korovnih biljaka (između stadija kotiledona
i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje
učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj
odnosno „split aplikaciji“. Povečanjem razvojnih
stadija korova povecava se količina sredstva
potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja
korova 3 lista i više primjenjuje jednokratno.
Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u
stadiju razvoja 1 - 2 razvijena lista u kolicini 1 kg/ha te
drugi puta u količini od 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.
Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi
u stadiju kotiledona do razvijenog jednog
lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u
kolicini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana.
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 puta. Kod
primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna
kolicina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.


 
 Specifične preporuke za neke kulture


Kada se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sa
drugim herbicidima vrijeme uporabe i doze mogu
biti specifične (niže), zavisno od kulture i partnera u
programima zaštite. Za dole navedene kulture i ostale
kulture s odobrenom primjenom preporucamo
proizvođačima posavjetovati se s Belchimovim
agronomima na terenu.

KUPUSNJACE
-  nakon presađivanja prskati sa preparatom na
   osnovi metazaklora 500 (1,5 l/ha)
-  slijedeca prskanja: Lentagranom prskati 2 do3
   tjedna nakon presađivanja na male korove, ako se
   prska u split aplikaciji drugo prskanje obaviti 2 tijedna
   kasnije odnosno kada dođe do novog ponika korova:

LUK IZ PRESADA
Doze za split aplikaciju (nakon faze 3 lista):
-  nakon presađivanja: herbicid na osnovi
   pendimetalina 2-3 l/ha-  nakon faze 3 lista:

   LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha +
   herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*
-  10-14 kasnije: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha +
   herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*
* U slučaju prisutnosti specifičnih korova (npr.
Covolvulus) koristiti smanjene doze odgovarajučih
preparata na osnovi klopiralida ili fluroksipira

LUK IZ SJEMENA
Herbicidni program u split aplikaciji:
-  prskanje: LENTAGRAN 0,15-0,2 kg/ha, prvi list luka
   min 3-4 cm.
-  slijede 3-4 prskanja u dozi LENTAGRAN 0,3-0,5
   kg/ha u kombinaciji sa 0,5 l/ha pendimetalina, u
   intervalima 5-7 dana.
-  prema potrebi koriste se i drugi herbicidi (na osnovi
   oksifluorfena, fluroksipira, klopiralida,
   prosulfokarba…).za specificne širokolistne korove


 

 

 

KULTURA

DOZA

PARTNER

cvjetača, brokula, kelj 1.prskanje: 0,75 kg/ha
2. prskanje: 0,75 kg/ha
ili
Jedno prskanje:1,5 kg/ha
+ 0,25 l/ha metazaklor 500
+ 0,25 l/ha metazaklor 500
+ 0,25 l/ha metazaklor 500
Bijeli i crveni kupus, kelj pupičar 1.prskanje: 1 kg/ha
2. prskanje: 1 kg/ha
ili
Jedno prskanje: 1,5 kg/ha
+ 0,25 l/ha metazaklor 500
+ 0,25 l/ha metazaklor 500
+ 0,25 l/ha metazaklor 500

 


LUCERNA
Zaštita protiv korova je od velikog značaja u ekonomiki
proizvodnje lucerke:
- sa smanjenjem zakorovljenosti bitno se poboljšava
razvoj i prinos lucerne
- kontrola korova omogućava godinu ili dvije duže
ekonomično korištenje usjeva lucerne

PREPORUKE:
- Prskanje nakon sjetve nakon formiranja 1. troliske,
dok su korovi u što manjoj razvojnoj fazi: LENTAGRAN
1 kg/ha + PULSAR 0,7 l/ha
- Ova kombinacija odlično se nadopunjuje i
omogućava kontrolu većine jednogodišnjih korova
- Kombinacija omogućava niže doze za Pulsar i time je
bitno poboljšana selektivnost
- U slučaju značajne zakorovljenosti u 2. ili još
eventuelno 3. godini može se primjenjivati ista
kombinacija, rano u proljeće, kad vegetacija tek
krene, korovi su nikli ali su još vrlo mali.

VAŽNE PREPORUKE:
> Prskati male korove
> Zbog poboljšane selektivnosti poželjna je split aplikacija.
> Izbjegavati prskanje kod visokih temperatura
> Upotrijebiti 300- 400 l vode po hektaru
Lišće prskane kulture mora biti suho za vrijeme
aplikacije
Kiša nakon nekoliko sati iza prskanja može utjecati
na smanjenje učinkovitosti
> Prskati sa sapnicama sa debelim kapljicama zbog
manjeg rizika za zanošenje (drift)
> Preparat se ne smije nikada miješati sa folijarnim
gnojivima, okvašivačima, preparatima koji sadrže ulja
i sa graminicidima
Prskati sa Lentagranom kada su biljke već dobro
ukorijenjene i čvrste
U nekim slučajevima mogu se uočiti oštećenja:
simptomi nestanu u toku 2-3 tjedna i nemaju utjecaj
na prinose


KARENCA: 21 dan za luk, češnjak, luk kozjak; 28 dana
za lucernu, poriluk, duhan, crvenu djetelinu; 42 dana
za artičoku, brokulu, kelj pupčar, kupus, kelj, korabu
začinsko bilje, kukuruz šećerac; 45 dana za grah, grašak,
slanutak, leću; 49 dana za cvjetaču.