Motivell EXTRA 6 OD PROFI PACK


Motivell
EXTRA 6 OD PROFI PACK
MOTIVELL EXTRA 6 OD

Djelatna tvar: nikosulfuron 60 g/l
Formulacija sredstva: uljni koncentrat za suspenziju (OD)
Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/237
Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V., Belgija
Pakiranje: 300ml, 500ml, 1 L


TEMSA SC

Djelatna tvar: mezotrion 100 g/l
Formulacija sredstva:
koncentrat za suspenziju (SC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/15-01/352
Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.
Pakiranje: 5 L


DIMBO 480 SL

Djelatna tvar: dikamba 480 g/l
Formulacija sredstva: koncentrat za otopinu (SL)
Registracijski broj: UP/I-320-320/15-01/68
Vlasnik registracije: GHARDA Chemicals Ltd, Velika Britanija
Pakiranje: 500ml, 1L
MOTIVELL EXTRA 6 OD je dio Belchimovog
programa zaštite kukuruza


 

 

GARANTIRAN OPTIMALAN UROD U SVIM
SITUACIJAMA
MOTIVELL EXTRA 6 OD PROFI PACK

(1 l Motivell Extra + 1 l Temsa + 1 l Dimbo)
Jedno pakiranje za 1,5 do 1,65 ha kukuruza.


PREPORUKE
Najbolje vrijeme prskanja je kad jednogodišnji korovi
imaju 2-4 lista, divlji sirak 15-25 cm, a slak 20 cm.
Najprikladnija razvojna faza kukuruza je 4-5 lista,
prihvatljiva i do 8 listova.
Više doze se koriste u slučajevima kad je prisutan divlji
sirak i/ili kad su jednogodišnje trave već počele busati
ili kad su širokolisni korovi u odmaklim razvojnim fazama
ili kad želimo iskoristiti dugo rezidualno (produženo)
djelovanje Temse putem tla.


NAJBOLJE VRIJEME UPORABE:
Kada kukuruz ima 4-5 listova.


MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK u usporedbi sa
drugim rješenjima vrlo je prilagodljiv obzirom na razvojne
faze korova. Iako je Dimbo, koji sadrži dikambu, možda i
najučinkovitiji herbicid za suzbijanje ambrozije, u kasnijim
razvojnim fazama ipak se preporuča koristiti MOTIVELL
EXTRA 6 OD CORN PACK, i to kad ambrozija ima najviše
6 pravih listova. Ako se prska kasnije mora se prskati
maksimalnim dozvoljenim dozama!
No, u slučaju ranog prskanja kad sva ambrozija još nije
nikla Temsa dobro djeluje na naknadni ponik ambrozije


PREDNOSTI
Iznimno širok spektar djelovanja tri djelatne tvari:
- Odlično suzbija sve značajne jednogodišnje
   i višegodišnje travne i širokolisne korove
- Odlično djelovanje na dva ključna korova: ambroziju i
  mračnjak
- Djelovanje preko lista i preko korjena
- Visokokvalitetni okvašivači u Motivellu Extra i Temsi
  garantiraju visoku učinkovitost i pouzdanost u različitim
  vremenskim uvjetima. Zbog optimiziranog sustava
  okvašivača nije potrebno dodavati bilo kakva druga
  pomoćna sredstva
- Maksimalna sigurnost suzbijanju korova u kukuruzu jednim prskanjem za profesionalne proizvođače
- Optimizirana kombinacija koja garantira cjelovitu biološku učinkovitost i ekonomičnost