MOTIVELL EXTRA 6 OD


MOTIVELL EXTRA 6 OD


Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova,
višegodišnjih travnih korova iz rizoma i iz sjemena i
nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za
zrno i silažuDjelatna tvar: nikosulfuron 60 g/l


Formulacija sredstva: uljni koncentrat za suspenziju (OD)


Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/237


Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V., Belgija


Pakiranje: 300ml, 500ml, 1 L
MOTIVELL EXTRA 6 OD je dio Belchimovog
programa zaštite kukuruza 

 

PRIMJENA I DOZA


JEDNOGODIŠNJI TRAVNI KOROVI:
0,35-0,5 l/ha

VIŠEGODIŠNJI TRAVNI KOROVI:
divlji sirak: 0,6-0,65 l/ha (jedno prskanje ili dvokratna
split aplikacija)
-pirika: 0,6-0,65 l/ha


PREPORUKE


Belchimova “pack” rješenja temelje se na
MOTIVELLU EXTRA koji je prepoznat kao daleko
najkvalitetnija formulacija aktivne tvari nikosulfuron
što proizvođačima nudi optimalna rješenja u
kukuruzu na osnovi ciljanih kombinacija aktivnih
tvari, izbalansiranih doza i preporuka za aplikaciju.
Belchimova “pack” rješenja garantiraju maksimirane i
stabilne prinose uz optimalnu ekonomiku:

MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK

(0,3 l Motivell Extra + 0,3 l Dimbo)
- Optimalna ekonomika rješavanja cjeloga spektra
korova: jedan “pack” za 0,5 do 0,6 ha kukuruza.


MOTIVELL EXTRA 6 OD PROFI PACK

(1 l Motivell Extra + 1 l Temsa + 1 l Dimbo)
- Kompletna profesionalna zaštita od korova u
jednom prohodu: jedan “pack” za 1,45 do 1,65 ha kukuruza.


MOTIVELL EXTRA 6 OD može se kao osnovni
herbicid kombinirati s brojnim herbicidima za
suzbijanje širokolisnih korova ili ga možemo
učinkovito upotrijebiti samostalno za korektivna
prskanja protiv jednogodišnjih i višegodišnjih trava.

PREDNOSTI


Pripravak je prepoznat kao NAJROBUSNIJI
NIKOSULFURON što temelji na novoj JEDINSTVENOJ
TEHNOLOGIJI FORMULACIJE zbog čega je pripravak:
- Manje ispirljiv kišom
- Povećane učinkovitosti
- Djelotvoran pri svim vremenskim uvjetima
- Ekonomski najpovoljniji


Smanjena ispirljivost kišom
Za najviše 2 do 3 sata biljka u potpunosti usvaja
MOTIVELL EXTRA 6 OD (kod drugih
nikosulfurona potrebno je najmanje 6 sati). Time je
MOTIVELL EXTRA 6 OD u kišnim uvjetima
učinkovitiji od drugih nikosulfurona.


Povećana učinkovitost
Zbog dokazanog brzog usvajanja MOTIVELL EXTRA 6
OD djeluje na korove učinkovitije u sporedbi sa
svim drugim formulacijama nikosulfurona. U usporedbi
s ostalim formulacijama nikosulfurona MOTIVELL EXTRA 6
OD potrebno je 20-25% manje
aktivne tvari po hektaru za jednaku djelotvornost u
suzbijanju korova.


Optimalna djelotvornost pri svim vremenskim
uvjetima

Nova tehnologija formuliranja nikosulfurona izdvaja
MOTIVELL EXTRA 6 OD među svim ostalim
nikosulfuronima. Samo se MOTIVELL EXTRA 6 OD pri
različitim vremenskim uvjetima odlikuje pouzdanošću i
izraženom djelotvornošću


Optimalna ekonomičnost
MOTIVELL 6 OD je u odnosu količine aktivne
tvari i primjene po hektaru povoljniji od ostalih
generičkih pripravaka. Ostalim nikosulfuronima moraju
se dodavati okvašivai dok MOTIVELL EXTRA 6
OD već u formulaciji sadrži kvalitetan sistem okvašivača.
U brojnim izvještajima o ispitivanjima provedenima u
EU MOTIVELL EXTRA daje 2-5% veći urod od
generičkih nikosulfurona.