MOXA*


MOXA


Regulator – retardant rasta biljaka za upotrebu na
žitaricama i travnjacima (sjemenski usjevi) zbog
sprječavanja polijeganja.


Djelatna tvar: trineksapak-etil 250 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/16-03/274


Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.


Pakiranje: 1 L, 5 L 
 

PRIMJENA I DOZA

OZIMA PŠENICA - 0,4 l/ha u razdoblju između
početka vlatanja (početak izduživanja prvog
međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i
faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno
odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39).
DURUM PŠENICA, JARA PŠENICA, RAŽ, PŠENORAŽ
– 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak
izduživanja  prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista
– BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32).
OZIMI JEČAM - 0,4 l/ha u razdoblju između početka
vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca,
uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog
drugog koljenca (BBCH 32) ili u količini od 0,6 l/ha u
razdoblju između pojave lista zastavičara (zastavičar
vidljiv i uvijen – BBCH 37) i faze razvijenog lista
zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva
vidljiv – BBCH 39).

 

JARI JEČAM - 0,5 l/ha u razdoblju između početka
vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca,
uspravan rukavac lista - BBCH 30) i faze vidljivog
drugog koljenca (BBCH 32).
ZOB - 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja
(početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan
rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog prvog koljenca
(BBCH 31).
LJULJ ZA PROIZVODNJU SJEMENA - 0,8 l/ha u
razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja
prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista - BBCH 30)
i faze vidljivog prvog koljenca (BBCH 31).


MOXA se može miješati s fungicidima, herbicidima,
insekticidima i tekućim gnojivima.

 

PREDNOSTI

MOXA smanjuje visinu usjeva, čime se može izbjeći
polijeganje i zaštititi prinos kod svih vrsta ozime i jare
pšenice, ozimog i jarog ječma, ozime i jare zobi, raži, tritikala,
durum pšenice i travnjaka (sjemenski usjevi).
MOXA je iznimno pouzdan regulator rasta. Osim što
sprečava poljeganje žita tako da skraćuje internodije i
zadebljava stabljike, značajno utječe i na razvoj biljaka na
način koji druga sredstva za istu namjenu ne posjeduju.
Uporabom regulatora MOXA povećava se masa korjena
biljke. MOXA stimulira i sintezu ugljikohidrata što ima
direktan utjecaj na prinos.
Tretiranjem se može postići da klasovi ostanu uspravni sve
do žetve.