NARITA*


NARITASistematični fungicid za suzbijanje koncentrične pjegavosti
(Alternaria spp.) krumpira.Djelatna tvar:  difenkonazol 250 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/16-03/299


Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.


Pakiranje: 1 L 

 

PRIMJENA I DOZA

- Maksimalna doza: 0,5 l/ha koja se preporuča u slučaju
  već prisutnih simptoma bolesti
- Interval između prskanja do 14 dana
- U slučaju kad se prska prema programu i počinje
  se preventivnim prskanjem i NARITA se počinje 
  upotrebljavati od početka cvatnje (BBCH 59)  doza može
  biti 0,2-0,25 l/ha. U tom slučaju interval između prskanja
  ne smije biti duži od 10 dana. PREPORUKE

Idealan partner uz NARITU je RANMAN TOP koji djeluje
na plamenjaču:- Preventivno: 0,25 l/ha NARITA + 0,5 l/ha RANMAN TOP  

- Kurativno: 0,5 l/ha NARITA + 0,5 l/ha RANMAN TOP  PROFILUX solidno djeluje na koncentričnu pjegavost,
a NARITA mu je idealni partner za potpunu kontrolu u
kombinaciji 0,25 l/ha NARITA + 2,5 kg/ha PROFILUX  

KONCENTRIČNA PJEGAVOST U KRUMPIRU

Na krumpiru štete uzrokuju dvije vrste koncentrične
pjegavosti: Alternaria solani i Alternaria alternata. Vizualno
ove dvije bolesti teško se razlikuju. Bolesti prouzrokuju
klorozu i ranu defoliaciju čime utječu na smanjenje
prinosa. Zaraza može prijeći i na gomolje.
Pojava koncentrične pjegavosti kasnija je kao
i plamenjača. Mlado lišće zaštićeno je voštanom
prevlakom kutikule koja s vremenom oslabi i time spore
koncentrične pjegavosti lakše zaraze list.


PREDNOSTI

NARITA je ključ za rješavanje problema koncentrične
pjegavosti u krumpiru
• Odlično preventivno djelovanje na koncentričnu
pjegavost
• Daleko najbolje kurativno djelovanje na koncentričnu
pjegavost
• Jedini pripravak koji suzbija obje koncentrične
pjegavosti (Alternaria solani i Alternaria alternata)