ONYX PACK


ONYX PACK


Kombinacija dva herbicida koja se koristi za suzbijanje
jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u kukuruzuONYX

Djelatna tvar: piridat 600 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/14-01/57


Vlasnik registracije: Belchim Crop Protection N.V./S.A.


Pakiranje:1LTEMSA SC

Djelatna tvar: mezotrion 100 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju SC


Registracijski broj: UP/I-320-20/15-01/352


Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.


Pakiranje:1LONYX PACK je dio Belchimovog programa zaštite kukuruzaPokus u V. Pisanici 2017.
Neprskano. Glavni korov je ambrozija.

Pokus u V. Pisanici 2017.
Prskano ONYX Pack-om
u fazi tri lista kukuruza,
ambrozija najviše 4 lista.

 

 

 

SUZBIJANJE NAJOPASNIJIH KOROVA OD
SAMOG POČETKA


ONYX PACK (1 L ONYX + 2 L TEMSA SC)
Jedno pakiranje za 1,75 do 2 ha kukuruza.
Primjenjuje se u razvojnim stadijima kukuruza 2 - 3 listova
(BBCH 12 - 13) uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Tretirati
nakon nicanja što većeg broja korova. Optimalan učinak
postiže se tretiranjem korova u razvojnim stadijima do 4
lista i na temperaturi iznad 10°C.
Više doze se koriste u slučajevima kad su ciljani korovi u
odmaklim razvojnim fazama ili kad želimo iskoristiti dugo
rezidualno (produženo) djelovanje Temse, odnosno kod
lošije pripreme zemljišta.
Eventuelno potrebne korekcije u kasnijim fazama
mogu se obaviti sa Motivellom Extra 6 OD i Dimbom 480 SL.

PREDNOSTI

•  Neometani razvoj kukuruza od početka vegetacije.
•  Vrlo širok spektar djelovanja i odlična učinkovitost u
ranim fazama razvoja jednogodišnjih širokolisnih i nekih
jednogodšnjih travnih korova.
•  Odlično djelovanje na najopasnije korove (ambrozija,
mračnjak, koštan) koji najviše ugrožavaju usjev kukuruza
i najteže se suzbijaju.
•  Iznimno djelovanje preko lista kada korovi imaju
najviše 4 prava lista, a isto tako rezidualno djelovanje na
korove koji niču nakon prskanja.