OVIPRON TOP


OVIPRON TOP


Insekticid i akaricid kontaktnog djelovanja namijenjen
suzbijanju štetnih insekata i grinja u voćarstvu i vinovoj loziDjelatna tvar: parafinsko ulje 800 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/15-01/327


Vlasnik registracije: UPL Europe Ltd.


Pakiranje: 1 L, 10 L 

 

PRIMJENA I DOZA:

Citrusi (naranča, grejpfrut, limun, mandarina) i
maslina - za suzbijanje žute narančine štitaste uši (Aonidiella
auranti), koma uši agruma (Lepidosaphes beckii), maslinina
mediča (Saissetia oleae), crvenog pauka agruma (Panonychus
citri), koprivine grinje (Tetranychus urticae), grinja šiškarica
(Eriophydae) i štitastog moljca agruma (Dialeurodes citri) u dozi
od 20-30 l/ha uz primjenu 1500-2000 l vode/ha. Sredstvo se
primjenjuje u vrijeme pojave štetnika (od svibnja do rujna) , a
u kombinaciji sa ostalim insekticidima primjenjuje se u količini
od 7,5-10 l/ha.


Jabuka, kruška i koštićavo voće (breskva, nektarina,
šljiva, marelica i trešnja), vinova loza (stolne i vinske
sorte) - Za suzbijanje kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus
perniciosus), grinja šiškarica (Eriophydae) , crvenog voćnog
pauka (Panonycus ulmi), koprivine grinje (Tetranychus urticae),
obične kruškine buhe (Cacopsilla pyri), jabučne krvave uši
(Eriosoma laringerum), jabučne zelene uši (Aphis pomi),
jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea), dudove
štitaste uši (Pseudoaulacaspis pentagona), okrugljičine štitaste
uši (Sphaerolecanium prunastri), maslinine sive štitaste uši
(Parlatoria oleae), koma uši agruma (Lepidosaphes beckii), grinja
šiškarica (Eriophydae), lisnih uši (Aphis spp.), šljivine štitaste uši
(Parthenolecanium corni), vunaste lozine uši (Pulvinaria vitis)
i žutog lozinog pauka (Eoteteanychus carpini) primjenom u
vrijeme veljače i ožujka u dozi od 25-35 l/ha. U vremenu od
svibnja do kolovoza sredstvo se primjenjuje u količini od 10-20
l/ha. Utrošak vode je 1000-1500 l/ha.


Kivi – za suzbijanje dudove štitaste uši (Pseudoaulacaspis
pentagona), u dozi od 15 l/ha uz upotrebu 1000 l vode/ha.

NAČIN DJELOVANJA

OVIPRON TOP je insekticid i akaricid kontaktnog djelovanja
koji primjenom u vrijeme kretanja vegetacije fizički
onemogućava respiraciju (razmjenu plinova i disanje)
svih razvojnih stadija insekata i grinja. Za primjenu tokom
vegetacije pored navedenog djelovanja dodaje se kod
prskanja ili raspršivanja pripravka kontaktnog djelovanja
u cilju smanjenja površinske napetosti (okvašivač) čime
se postiže bolje vlaženje biljnih djelova kao i za povećanje
sposobnosti prijanjanja.


NAPOMENA:


- dozvoljene su dvije primjene u toku jedne vegetacijske
  sezone u razmako od 60 dana.
- kad se sredstvo primjenjuje kulture ne smiju biti u stresu
  suše, kao ni u stresu hladnoće ili prevelike vlage
- ne smije se primjenjivati pri temperaturama višim od
  32°C
- ne smije se mješati sa sredstvima jake alkalne reakcije
  (sumpor)
- ne primjenjivati sredstva na bazi kaptana i folpeta u
  kruškama do jedan tjedan prije ili poslije primjene
  sredstva OVIPRON TOP
- može se miješati sa preparatima na bazi bakra
KARENCA: 20 dana za : naranču, grejpfrut, limun,
mandarinu, orah, lješnjak, jabuku, krušku, breskvu,
nektarinu, šljivu, marelicu, trešnju, maslinu, vinovu lozu i
kivi.