PROMAN


PROMAN


Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju
jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih
uskolisnih korova u krumpiru.Djelatna tvar: metobromuron 500 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/15-01/515


Vlasnik registracije: Belchim Crop Protection N.V./S.A.


Pakiranje: 1L
PROMAN je dio Belchimovog programa
zaštite krumpira


 

PRIMJENA I DOZA

PROMAN je registriran za uporabu prije nicanja krumpira
(za vrijeme prskanja može nicati najviše 10-20% krumpira)
u količini do 4 l/ha uz utrošak vode 200-600 l/ha.

PREPORUKE
PROMAN je ključni član Belchimovog programa zaštite.
Za zaštitu krumpira Belchim na osnovi ispitivanja u
Europi i u Hrvatskoj kao najbolje rješenje za suzbijanje
jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže
kombinaciju PROMANA i CLEMATISA:

> Proman POTATOPRO Pak: Iskorak dalje za sigurnost i
   širinu u zaštiti protiv korova
   • 1 Pak/ha krumpira: 3 l PROMAN + 0,2 l CLEMATIS


ZNAČAJKE
U proizvodnji krumpira zbog jednoličnog i ograničenog
izbora herbicida sve se više pojavljuju problemi sa
određenim korovima. PROMAN je novi herbicid visoke
fleksibilnosti koji:

- Djeluje na iznimno širok spektar korova (širokolisnih pa
i uskolisnih)

 

> Djeluje i na tvrdokorne korove kao što su
   Ambrosia artemisiifolia, Abuthilon theophrasti,
   Solanum nigrum, Xanthium strumarium


-  Potpuno je selektivan za sve sorte krumpira


> Nema nikakvih problema sa selektivnošću kao
   što je to slučaj sa metribuzinom. S druge strane
   PROMAN i metribuzin (u kombinaciji bitno
   smanjena doza) mogu biti odlični partneri.


-  Idealan je partner za kombiniranje sa drugim
   herbicidima


> U intenzivnoj proizvodnji krumpira u zapadnoj
   Europi proizvođači krumpira svake godine
   koriste 2-4 herbicidne aktivne tvari jer jedino
   tako mugu na zadovoljavajući način suzbiti
   korove. PROMAN se u prvoj godinu ulaska na
   tržište u najznačajnijim zemljama za proizvodnju
   krumpira u zapadnoj Europi pokazao kao
   najfleksibilniji patner za ostale herbicide u
   krumpiru.