PROMAN


PROMAN


Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju
jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih
uskolisnih korova u krumpiru.Djelatna tvar: metobromuron 500 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/15-01/515


Vlasnik registracije: Belchim Crop Protection N.V./S.A.


Pakiranje: 1L
PROMAN je dio Belchimovog programa
zaštite krumpira
PROMAN je zemljišni herbicid. Za dobro djelovanje
zemljišnih herbicida djelatna tvar mora biti ravnomjerno
zastupljena u vlazi gornjeg sloja tla.To znači da tlo mora
biti pripremljeno ravnomjerno grudvičasto, a gornji
sloj tla mora biti primjereno kompaktan da može biti u
dohvatu kapilarne vlage iz dubljih slojeva tla te da dobro
zadržava padavinsku vodu za vrijeme kiše. Neprikladno
obrađeno tlo onemugućava zadovoljavajuću aktivaciju
djelatne tvari i time i djelovanje na korove koji mogu
nicati iz dubljih slojeva tla gdje je vlaga na raspolaganju.
 PRIMJENA I OSNOVNE ZNAČAJKE

PROMAN je registriran za uporabu prije nicanja
krumpira (za vrijeme prskanja može nicati najviše
10-20% krumpira) u količini 2,5 do 4 l/ha, prije nicanja
soje u količini 2-2,5 l/ha i prije nicanja suncokreta u dozi
2,5-3 l/ha.

Doze zavise od teksture tla.

Na teškim tlima koriste se više doze a manje doze
koriste se na lakim zemljištima

U krumpiru, soji i suncokretu zbog jednoličnog
i ograničenog izbora herbicida sve se više pojavljuju
problemi sa određenim korovima.

PROMAN je herbicid visoke fleksibilnosti koji:


> Djeluje na iznimno široki spektar korova (širokolisnih
i uskolisnih)


> Djeluje i na tvrdokorne korove kao što su Ambrosia
artemisiifolia, Abuthilon theophrasti, Solanum nigrum,
Xanthium strumarium


> Idealan je partner za kombiniranje s drugim herbicidima


SOJA *

Doza PROMANA u soji iznosi 2-2,5 l/ha i primarno
zavisi od tipa tla (što su tla lakša/pjeskovitija to je doza
manja). Prevelike doze PROMANA u soji, posebno
kod intenzivnih padavina, može uzrokovati prelaznu fitotoksičnost.

PROMAN se odlično kombinira s drugim herbicidima.
Za savjet o kombiniranju obratite se agronomima Orchema
na terenu.

PROMAN je ključni herbicid za primjenu u soji prije nicanja usjeva i korova:

- omogučava neometan razvoj usjeva i od početka
štiti usjev od opasnih korova kao što je ambrozija i
drugi korovi

- prskanje prije nicanja omgučava ciljana korektivna
prskanja nakon nicanja u samo jednom prohodu,
i to u dužem vremenskom intervalu, jer se korovi
naknadnog ponika zbog prskanja prije nicanja
razvijaju sporije. Za savjete oko korektivnih prskanja
zatražte savjet  Orchemove agronomske službe
na terenu (prikladne djelatne tvari su imazamoks,
oksasulfuron, bentazon, graminicidi).

KRUMPIR

PROMAN je ključni član Belchimovog POTATO PRO
programa zaštite. Za zaštitu krumpira Belchim na
osnovi ispitivanja u Europi i u Hrvatskoj kao najbolje
rješenje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i
uskolisnih korova predlaže kombinaciju:


2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS.

prema potrebi može se kombinirati i sa herbicidima na osnovi pendimetalina

- nema nikakvih problema sa selektivnošču kao što je to slučaj sa metribuzinom

- PROMAN i metribuzin (u kombinaciji bitno smanjena doza) mogu biti i kvalitetni partneri.

U intenzivnoj proizvodnji krumpira u zapadnoj
Europi proizvođači krumpira svake godine koriste
2-4 herbicidne aktivne tvari jer jedino tako mugu na
zadovoljavajući način suzbiti korove. PROMAN se u
najznačajnijim zemljama za proizvodnju krumpira u
zapadnoj Europi pokazao kao najfleksibilniji patner
za ostale herbicide.
SUNCOKRET *

Doza PROMANA u suncokretu je 2,5-3 l/ha i primarno
zavisi od tipa tla (što su tla lakša/pjeskovitija to je doza
manja).

PROMAN se odlično kombinira sa drugim
herbicidima. Za savjet o kombiniranju obratite se
agronomima Orchema na terenu.

PROMAN omogućava neometan razvoj usjeva i
od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je
npr. ambrozija. Za savjete oko korektivnih prskanja zatražite savjet Orchemove agronomske službe na terenu.* Odobrenje za primjenu u soji i suncokretu je u postupku registracije