RANMAN TOP


RANMAN TOP


Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na povrću, cvijeću,
ukrasnom bilju i duhanu.Djelatna tvar:  ciazofamid 160 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/12-01/56


Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V.


Pakiranje: 1L, 5LRANMAN TOP je dio Belchimovog programa zaštite


 

 

PRIMJENA I DOZA

Za sve registrirane kulture (krumpir, rajčica, krastavac,
dinja, duhan, ukrasno bilje) primjenjuje se u količini
od 0,5 l/ha. Broj prskanja u jednoj vegetacijskoj sezoni
je najviše 6 puta.
RANMAN TOP zbog načina premještanja u biljci
nije osjetljiv na potrošnju vode. Već i sa količinama
manjim od 200 l/ha može se postići kvalitetna
aplikacija. U svakom slučaju količine vode iznad 400 l/
ha nisu potrebne.
Primjenjuje se preventivno.

PREPORUKE
RANMAN TOP je ključni član Belchimovog PotatoPro
programa zaštite krumpira gdje se preporuča:
• Kad se RANMAN TOP koristi sam, obavezna je
  preventivna primjena!

• Kada proizvođač traži što bolju kurativnost u zaštiti
  krumpira od plamenjače:
  RANMAN TOP 0,4 l/ha + CYMBAL FLOW 0,25 kg/ha
• RANMAN TOP ne djeluje na koncentričnu
  pjegavost stoga mu je NARITA idealan partner:
  > 0,5 l/ha RANMAN TOP + 0,25 l/ha NARITA u
     preventivi
  > 0,5 l/ha RANMAN TOP + 0,5 l/ha NARITA u kurativi
• Zaštita gomolja
  > Što je veći broj prskanja sa RANMAN TOP-om od
     prije cvatnje krumpira do kraja sezone to je bolja
     zaštita krumpira
Od najvećeg značaja su dva prskanja na kraju
vegetacije. Zadnje prskanje od ova dva se kombinira
sa desikacijom (RANMAN TOP 0,5 l/ha + QUAD-GLOB
3,3-5 l/ha).

S lakoćom po kiši i suncu, od sadnje do berbe

 

 

PREDNOSTI

RANMAN TOP sadrži aktivnu tvar ciazofamid,
jedinstvenu po načinu djelovanja, a formulacija
pripravka sadrži pomoćna sredstva koja mu daju
iznimne karakteristike:

 

- Dugotrajno i pouzdano djelovanje u svim uvjetima:
  način premještanja u biljci, neisperivost kišom i
  vezanje aktivne tvari na površinu lista omogućavaju
  duže i pouzdanije preventivno djelovanje od drugih
  fungicida.


- Otporan na ispiranje kišom - RANMAN TOP je već 15
  minuta iza prskanje neisperiv kišom. Ni intenzivne kiše
  s više od 100 mm ga ne ispiru.

 

- Formulacija RANMAN TOP omogućava odličnu
  raspodjelu (pokrovnost) na lisnoj površini čime u
  potpunosti štiti biljku.

- Zaštita novog porasta - RANMAN TOP nije sistemik,
  ali se funkcionalno ponaša kao sistemik. No, unatoč
  tome, u praksi iskazuje iznimnu zaštitu novog porasta.
  Specifične karakteristike ciazofamida i pomoćnih
  sredstava omogućuju premještanje u biljci te u vrijeme
  najintenzivnije vegetacije novi porast preventivnoštiti
  najmanje 7 dana. Službena ispitivanja neovisnih
  instituta u EU ocjenjuju da RANMAN TOP nudi
  najbolju preventivnu zaštitu novog porasta i u
  usporedbi sa sistemicima.
- Najbolja zaštita gomolja krumpira - nezavisna
  ispitivanja u EU nedvojbeno preporučuju RANMAN
  TOP kao najbolje rješenje za zaštitu gomolja
  krumpira od plamenjače. Takva učinkovitost temelji
  se na odličnom uništavanju spora i sprječavanju
  razvoja zoospora plamenjače krumpira.
- RANMAN TOP je učinkovit na plamenjaču krumpira
  i kod niskih kao i kod visokih temperatura, što nije
  slučaj s drugim fungicidima.  

 

Navedeno svojstvo omogućuje učinkovitost
tijekom cijele vegetacije.
- RANMAN TOP nema unakrsne otpornosti ni sa
  jednim fungicidom, a pojava otpornosti bolesti
  praktički nije moguća. RANMAN TOP se u zemljama
  EU koristi i do 10 puta u sezoni. U Hrvatskoj je
  maksimalan broj tretiranja u sezoni 6 puta.
- Slijedom navedenih karakteristika RANMAN TOP je u
  zapadnoj Europi jedan od najprodavanijih pripravaak
  za zaštitu krumpira protiv plamenjače.KARENCA: 7 dana za krumpir, 3 dana za rajčicu,
krastavac, krastavac za preradu (kornišon) i dinju