SILWET L-77


SILWET L-77


ORIGINALNI ORGANSKO SILIKONSKI OKVAŠIVAČDjelatna tvar: kopolimer trisiloksan 840 g/l


Formulacija sredstva: vodotopivi koncentrat (SL)


Registracijski broj: sukladno odobrenju Hrvatskog
zavoda za toksikologiju: Klasa br. 060-08-01/15-011
od 09.03.2015.6


Vlasnik registracije: Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA


Pakiranje: 50 ml, 1 L 
 

Silwet L-77 je univerzalni organosilikonski superokvašivač (nova
generacija okvašivača) koji se koristi za poboljšanje prijanjanja sredstva
na tretiranu površinu, pogotovo u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
Kompatibilan je sa svim sredstvima za zaštitu bilja, folijarnim gnojivima
i regulatorima rasta biljaka. Silwet L-77 promovira ubrzanu infiltraciju
sredstva u biljku preko puči. Raspršene čestice sredstva brže prodiru u
biljne stanice i na taj način postiže se veća pouzdanost pri aplikaciji.


PREDNOSTI:

-  Povećava površinu primjene
-  Manji utrošak sredstva
-  Ubrzava unos pesticida u biljku
-  Lako se rapršuje


PRIMJENA:

U vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu u koncentraciji 0,01- 0,15%. U
ratarstvu se najčešće primjenjuje u količini 0,1 l/ha uz utrošak 200-400
l vode/ha.


KARENCA: Pridržavati se karence onog sredstva kojem se dodaje
Silwet L-77.