SUMIALFA 5 FL


SUMIALFA 5 FL


Insekticid namijenjen za primjenu na otvorenom za
suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu, vinogradarstvu,
povrćarstvu i ratarstvuDjelatna tvar: esfenvalerat 50 g/l


Formulacija sredstva: emulzija, ulje u vodi (EW)


Registracijski broj: UP/I-320-20/08-01/150


Vlasnik registracije: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.


Pakiranje: 50 ml, 200 ml, 1 L 

 

PRIMJENA I DOZA:

Marelica - breskvin moljac 30 ml u 100 l vode (količine
sredstva za primjenu odnose se na utrošak 1000 l
vode/ha), šljivina zelena uš i breskvina smeđa uš 25 ml
u 100 l vode
Breskva - zelena breskvina uš, šljivina zelena uš,
breskvina uš uvijalica 20 ml u 100 l vode; breskvin
savijač 30 ml u 100 l vode; breskvina smeđa uš i
breskvina crna uš 25 ml u 100 l vode
Kruška - jabučna zelena uš, travna uš jabuke, obična
kruškina buha (primjenjuje se na početku napada prije
cvatnje ili poslije cvatnje) 25 ml u 100 l vode; breskvin
savijač 30 ml u 100 l vode (primjenjuje se u vrijeme
izlaska gusjenica iz jaja, a zatim u razmaku od 12 dana)
Jabuka - jabučna zelena uš, jabučna pepeljasta uš,
travna uš jabuke 25 ml u 100 l (primjenjuje se na
početku napada prije ili poslije cvatnje)
Vinova loza - žuti grožđani moljac, pepeljasti grožđani
moljac 15-20 ml u 100 l vode (primjenjuje se kod
pojave prvih znakova napada, kada su gusjenice u
mlađim razvojnim stadijima); lozina zlatica 20 ml u 100
l vode (primjena kod prvih znakova napada); američki
cvrčak (tretiranjem 3-4 tjedna nakon izlaska ličinki
iz jaja, uz ponavljanje tretmana sukladno službenim
preporukama) i medeći cvrčak (primjenjuje se na
početku napada, kada su ličinke u mlađim razvojnim
stadijima) u dozi 30 ml u 100 l vode
Uljana repica - repičin sjajnik (primjenjuje se na
početku napada i prije cvatnje) u dozi 25 ml na 1000
m²) uz utrošak vode 200-800 l/ha, repičin crvenoglavi
buhač, repičina pipa komušarica i velika repičina
pipa 30 ml na 1000 m² uz utrošak vode 200-800 l/ha;
repičina osa listarica 10-15 ml na 1000 m² uz utrošak
vode 200-800 l/ha

Kupus - kupusni bijelac 25 ml na 1000 m² uz utrošak
vode 200-800 l/ha; kupusni moljac 15-20 ml na 1000
m² uz utrošak vode 200-800 l/ha
Krumpir - krumpirova zlatica (primjenjuje se kod pojave
prvih ličinki ili odraslih razvojnih stadija samo u područjima
gdje nije prisutna rezistentnost na piretroide) u dozi 25
ml na 1000 m², lisne uši (na konzumnom krumpiru kod
doleta prvih lisnih uši, uz po potrebi ponavljanje tretmana,
odnosno na sjemenskom krumpiru od nicanja do
desikacije cime tretiranjem u razmaku od 15 dana) u dozi
25 ml na 1000 m²
Grašak, stočni grašak i bob - crna repina (bobova) uš,
graškova zelena uš, graškov žižak, trips, crni graškov savijač,
graškova mušica 20 ml na 1000 m² uz utrošak vode 200-
800 l/ha (primjenjuje se kod pojave prvih insekata)
Šparoga - šparogina zlatica 25 ml na 1000 m² uz utrošak
vode 200-800 l/ha
Žitarice - žitni buhač 12,5 ml na 1000 m² (primjenjuje
se kod pojave prvih insekata, a zatim nakon 15 dana);
žitni savijač 15 ml na 1000 m² (primjenjuje se u fenofazi
pojave drugog koljenca); lisne uši (u jesen kod doleta prvih
jedinki, a zatim u slučaju ponovnog napada) u količini
0,125 l/ha (12,5 ml na 1000 m²). U proljeće na početku
napada na isklasale klasove u količini od 0,15 l/ha (15 ml
na 1000 m²).

NAČIN DJELOVANJA
Sumialfa 5 FL je kontaktni insekticid brzog i dugotrajnog
djelovanja. Djelatna tvar esfenvalerat je sintetski piretroid
a koristi se za suzbijanje širokog spektra štetnika poput
moljaca, lisnih uši, zlatica i brojnih drugih. Djeluje tako da
uništava neurone kukaca, a organizam izložen takvom
tretmanu pokazuje simptome tremora i paralize. To je
nervni otrov visoke insekticidnosti zbog koje ima povoljan
koeficijent toksičnosti.


KARENCA: 3 dana marelica i breskva; 7 dana kupus; 14
dana jabuka, kruška, krumpir, grašak; 21 dan vinova loza;
28 dana žitarice; 35 dana stočni grašak; 42 dana uljana
repica