TEMSA SC


TEMSA SC


Herbicid namijenjen suzbijanju koštana (Echinochloa
crus-galli) i širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih
korova u kukuruzu. Smanjuje i zakorovljenost sa
osjakom i slakom.Djelatna tvar: mezotrion 100 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/15-01/352


Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.


Pakiranje: 5 LTEMSA SC je ključni pripravak Belchimovog
programa zaštite kukuruza


 

PREDNOSTI
TEMSA SC je visoko kvalitetna formulacija mezotriona, koji je
jedan od najšire prihvaćenih herbicida u kukuruzu.


TEMSA SC registrirana je u dozi do 1,5 l/ha u stadijima razvoja
2 - 8 listova kukuruza (BBCH 12 - 18). Mezotrion je iznimno
selektivna aktivna tvar u kukuruzu pa se može bez problema
koristiti u kasnim razvojnim fazama kada se desi, da npr. zbog
vremenskih uvjeta nije bilo moguće pravoremeno rješavati
problem zakorovljenosti kukuruza.


NAČIN DJELOVANJA
TEMSA SC je formulacija najviše kakvoće koja sadrži
optimalnu kombinaciju već ugrađenih adjuvanata. Stoga joj
se ne dodaju nikakvi okvašivači. Specifična formulacija stvara
i povećanu moć djelovanja mezotriona preko lista tako da
kod već izniklih korova (folijarno djelovanje) 1 g mezotriona
u TEMSI SC djeluje najmanje kao 1,5 g mezotriona u
formulacijama prisutnima na našem tržištu.
Za mezotrion je poznato da posjeduje i značajno djelovanje
preko tla. Za djelovanje TEMSE SC preko tla je karakteristično,
da zbog formulacije nema razlike u učinkovitosti u sporedbi
sa jednostavnijim formulacijama mezotriona tako da 1 g
mezotriona u TEMSI SC djeluje kao 1,5 g mezotriona u
postojećim formulacijama na našem tržištu.


PRIMJENA I DOZA
- Za vrijeme prskanja kukuruz je u fazi 3-8 (10) listova
- Najbolje djelovanje na uskolisni jednogodišnji korov

- Ne dodavati okvašivač


- Doze (ovisno od faze korova i sastava korovske flore):
  > 0,8-1,2 l na ha (korekcijski tretma protiv širokolisnih
     korova)

  > Manjim dozama se prska ako su korovi u
     ranoj fazi dok se doza poveča ako su korovi u
     odmaklim fazama


  > U kombinacijama (npr. osnovni tretman za cjelovitu
     zaštitu u jednom prolazu) doze se mjenjaju u
     ovisnosti od toga kako su sastavljene kombinacije
     (Belchimova CORNPRO rješenja).


MOTIVELL EXTRA 6 OD PROFI PACK

TEMSA je dio trojne kombinacije gdje dopunjuje i
jača djelovanje Motivella Extra i Dimba na uskolisne
i širokolisne korove preko lista i preko tla. Ova trojna
kombinacija samo jednim prskanjem profesionalnim
proizvođačima nudi maksimalnu sigurnost
suzbijanja korova u kukuruzu u najraznolikijim
uvjetima.


Onyx PACK

TEMSA je dio dvojne kombinacije gdje dopunjuje
i jača djelovanje Onyxa na uskolisne i širokolisne
korove, preko lista i putem tla.