TEMSA SC


TEMSA SC


Herbicid namijenjen suzbijanju koštana (Echinochloa
crus-galli) i širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih
korova u kukuruzu. Smanjuje i zakorovljenost sa
osjakom i slakom.Djelatna tvar: mezotrion 100 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/15-01/352


Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.


Pakiranje: 5 LTEMSA SC je ključni pripravak Belchimovog
programa zaštite kukuruza


 

 

PREDNOSTI
TEMSA SC je visoko kvalitetna formulacija mezotriona, koji je
jedan od najšire prihvaćenih herbicida u kukuruzu.


TEMSA SC registrirana je u dozi do 1,5 l/ha u stadijima razvoja
2 - 8 listova kukuruza (BBCH 12 - 18). Mezotrion je iznimno
selektivna aktivna tvar u kukuruzu pa se može bez problema
koristiti u kasnim razvojnim fazama kada se desi, da npr. zbog
vremenskih uvjeta nije bilo moguće pravoremeno rješavati
problem zakorovljenosti kukuruza.


NAČIN DJELOVANJA
TEMSA SC je formulacija najviše kakvoće koja sadrži
optimalnu kombinaciju već ugrađenih adjuvanata. Stoga joj
se ne dodaju nikakvi okvašivači. Specifična formulacija stvara
i povećanu moć djelovanja mezotriona preko lista tako da
kod već izniklih korova (folijarno djelovanje) 1 g mezotriona
u TEMSI SC djeluje najmanje kao 1,5 g mezotriona u
formulacijama prisutnima na našem tržištu.
Za mezotrion je poznato da posjeduje i značajno djelovanje
preko tla. Za djelovanje TEMSE SC preko tla je karakteristično,
da zbog formulacije nema razlike u učinkovitosti u sporedbi
sa jednostavnijim formulacijama mezotriona tako da 1 g
mezotriona u TEMSI SC djeluje kao 1,5 g mezotriona u
postojećim formulacijama na našem tržištu.


PRIMJENA I DOZA
- Za vrijeme prskanja kukuruz je u fazi 3-8 (10) listova
- Svi korovi iznikli; uskolisni jednogodiš

- Ne dodavati okvašivač


- Doze (ovisno od faze korova i sastava korovske flore):
  > 0,8-1,2 l na ha (korekcijski tretma protiv širokolisnih
     korova)


  > U kombinacijama (npr. osnovni tretman za cjelovitu
     zaštitu u jednom prolazu) doze se mjenjaju u
     ovisnosti od toga kako su sastavljene kombinacije
     (Belchimova CORNPRO rješenja).


PREPORUKE
Belchimova CORNPRO rješenja proizvođačima nude
optimalna rješenja u kukuruzu na osnovi izbora aktivnih
tvari, uravnoteženih doza, preporuka za aplikaciju.
Belchimova CORNPRO rješenja time garantiraju
maksimirane i stabilne prinose uz optimalnu ekonomiku.
Ključna CORNPRO rješenja sa herbicidom TEMSA SC u
zaštiti kukuruza od korova:
  > MOTIVELL CORNPRO 1: profesionalna zaštita od
     svih korova u jednom prohodu:
     - 0,4-0,6 l MOTIVELL/SAMSON EXTRA + 0,6-0,8 l TEMSA
     + 0,3-0,5 l DIMBO na ha*
  > MOTIVELL CORNPRO 2: robusno rješenje u
     jednom prskanju za sve korove u kukuruzu:
     - 0,4-0,6 l MOTIVELL/SAMSON EXTRA + 0,6-0,8 l TEMSA
     + 0,3-0,6 l DICOPUR TOP na ha*
*Veće doze kada su korovi veći i/ili je zastupljenost ključnih
korova (npr. divlji sirak, ambrozija, slak) prevladavajuća.