TEPPEKI 500 WG


TEPPEKI 500 WG


Selektivan kontaktno-sistemični aficid za suzbijanje lisnih uši
u voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvuDjelatna tvar: flonikamid 500 g/kg


Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule (WG)


Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/236


Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V.


Pakiranje: 1,5 g, 140 g, 500 g 

 

PRIMJENA I DOZA:

JABUKA
Primijeniti u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14 g/100 l
vode). Tretirati kod pojave infekcije, početkom proljeća,
s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja
je prije cvatnje, pogotovo za suzbijanje jabučne
pepeljaste uši kad je populacija uši mala, a lisna masa
još nije oštećena. Zdrava lisna masa značajno utječe na
učinkovito sistemično i translaminarno kretanje unutar
biljke kao i dugotrajno djelovanje koje omogućuje zaštitu
od lisnih uši tijekom cijelog perioda cvatnje. Predatorski
insekti normalno se razvijaju i doprinose boljoj
kontroli lisnih ušiju. Primjena prije cvatnje osigurava
zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje, tako da dolazi
do vrlo sporog množenja lisnih uši nakon cvatnje čime
je olakšana zaštita protiv ušiju tijekom cijele vegetacije.
Teppeki se može uspješno koristiti i nakon cvatnje.
Primijeniti 200-1000 l vode po hektaru, ovisno o fenofazi
rasta. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri
puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan.
Uspješno suzbija jabučnu pepeljastu uš (Dysaphis plantaginea),
kruškinu pepeljastu uš (Dysaphis pyri), jabučnu
zelenu uš (Aphis pomi), bitno smanjuje populaciju
jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) i nadopunjuje
se u programu sa drugim aficidima (npr. triametoksam).

KRUŠKA
Primijeniti u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14 g/100 l
vode) uz utrošak 200-1000 l vode po hektaru. Teppeki
u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na
kruškinu buhu (Psylla pyri). Optimalna primjena je za
vrijeme faze žutih jaja kruškine buhe, te u isto vrijeme
odlično suzbija i uši Dysaphis spp. Druga generacija kruškine
buhe suzbija se preparatom na bazi abamektina.

BRESKVA
Protiv zelene breskvine uši (Myzus persicae) u koncentraciji
0,012-0,014% (12-14 g/100 l vode).
Maksimalno tretirati dva puta godišnje. U zemljama EU
Teppeki je nepogrešiv u suzbijanju lisnih ušiju u breskvi.
Glavni cilj je subijanje zelene breskvine uši za koju je
posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonikotinoide
u skoro svim ispitanim regijama. Najbolje je
upotrebiti ga prije cvatnje (prvi tretman), iako uši nisu
još ni prisutne.

ŠLJIVA
Suzbija šljivinu zelenu uš i šljivinu uš uvijalicu u koncentraciji
0,012-0,014% (12-14 g/100 l vode). Maksimalno
tretirati dva puta godišnje u razmaku od 12-14 dana.

RAJČICA (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
Suzbija zelenu breskvinu uš (Myzus persicae) i pamukovu
lisnu uš (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije
(posebice u zaštićenom prostoru kada je više od
5% listova inficirano jednim ili više štetnika) u količini
od 0,10-0,12 kg/ha ovisno o jačini infekcije. Na početku
infekcije primijeniti manju količinu. Utrošiti 400-1000 l
vode po hektaru, ovisno o fenofazi razvoja. Ponoviti
tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do
14 dana.
Teppeki se u dozi 200 g/ha preko tla upotrebljava
nakon presađivanja (od kada se biljke ukorjene, do
najkasnije 2 do 3 tjedna nakon presađivanja). Prema
potrebi ponoviti tretiranje nakon 1-2 tjedna. U slučaju
dvije aplikacije preko sistema za navodnjavanje moguća
je i treća upotreba folijarno, ali pod uvjetom da
je toj primjeni prethodio insekticid za suzbijanje bijele
leptiraste uši sa drugim mehanizmom djelovanja.

KRUMPIR
Uspješno suzbija lisne uši u količini 0,16 kg/ha uz
utrošak 200-500 l vode/ha. Može se primijeniti najviše
dva puta godišnje na istoj površini u razmaku 14 do 21
dan. Za suzbijanje lisnih uši kao vektora virusa može se
primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u
razmaku od 7 dana.

KRASTAVCI, KORNIŠONI, TIKVICE, TIKVE, DINJE
I LUBENICE (na otvorenom i zaštićenom prostoru)
Protiv pamukove lisne uši (Aphis gossypii). Tretirati kod
pojave infekcije (posebice u zaštićenom prostoru kada
je više od 5% listova inficirano jednim ili više štetnika)
u količini od 0,10 kg/ha. Primijeniti 400-1000 l vode po
hektaru, ovisno o fenofazi razvoja. Ponoviti tretiranje
(do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana.

KARENCA: 21 dan za jabuku, krušku, breskvu, šljivu; 14
dana za krumpir; 3 dana za rajčicu, krastavac, kornišon,
tikvice, tikve, dinje i lubenice.

 

 PREDNOSTI
-  Vrlo niska toksičnost
-  Nema rizika od zagađenja podzemnih voda
-  Ne predstavlja rizik za vodene organizme, ribe,
   ptice, pčele
-  Nema negativnog učinka na predatorske organizme
-  Nema međusobne otpornosti sa bilo kojim drugim
   insekticidom
-  Odlično se uklapa u programe integrirane zaštite
-  Suzbija izuzetno širok spektar lisnih uši
-  Visoka učinkovitost u svim vremenskim uvjetima
-  Dugoročno održiv
-  Ekonomično rješenje u zaštiti od insekata

TEPPEKI NE ŠTETI KORISNIM INSEKTIMA
Teppeki ima najpovoljniji profil za korisne insekte među
aficidima. Praktično je bezopasan za korisne insekte,
predatore lisnih uši te za pčele. Teppeki omogućava
stalnu prisutnost predatora, što bitno smanjuje dinamiku
razvoja populacije lisnih ušiju. Zbog toga je Teppeki
nepogrešiv u programima integrirane zaštite.

NAČIN DJELOVANJA

FLONIKAMID: JEDINSTVENI MEHANIZAM DJELOVANJA
Kod mnogih značajnih aficida (npr. neonikotinoidi)
uočeno je znatno skraćeno djelovanje na uši, a i smanjenje
učinkovitosti. Flonikamid je jedinstven aficid, koji
ne pokazuje međusobnu otpornost sa bilo kojom
grupom insekticida, zbog čega je značajan “partner” za
anti-rezistentne programe zaštite. Flonikamid deluje
kontaktno i digestivno. Lisne uši prestaju s hranjenjem
najkasnije 1 sat nakon prskanja. Zbog dehidratacije

i izgladnjelosti ugibaju nakon 2-5 dana. U biljkama
se flonikamid premješta sistemično, prema gore, ali i
translaminarno. Biljke intenzivno usvajaju flonikamid
preko lista i preko korijena.
Velikom broju insekticida naglo opada efikasnost zbog
utjecaja svjetlosti i visokih temperatura. Teppeki je u
potpunosti funkcionalan u svim vremenskim uvjetima.
Teppeki štiti kulture od lisnih ušiju najmanje 21 dan i u
izuzetno teškim uvjetima. Usljed većih populacija lisnih
uši u vrijeme tretiranja štiti najmanje 14 dana.

KULTURA ŠTETNIK
RAJČICA Macrosiphum euphorbiae
KUKURUZ Rhopalosiphum maidis
JABUKA Aphis pomi, Dysaphis plantaginea
 BRESKVA I KRUMPIR Myzus persicae 
 ŠLJIVA Anuraphis helichrysi, Dazctynotus ambrosiae 
 DINJA Aphis gossypii 
 KRUMPIR Aphis nasturtii, Aphis frangulae, Macrosiphum euphorbiae 
 RUŽE Macrosiphum rosae